Vicevært

Al henvendelse vedrørende fejl/reparationer skal ske til servicekontoret.


Træffetid:

Mandag - fredag mellem kl. 7.30-8.30
Tlf.: 7345 6491

Afdelingen har servicemedarbejder Jannick Borum tilknyttet afdelingen.
 

Servicekontor:

Nørremarksvej 18A (se ovennævnte træffetid)
eller via denne hjemmeside (se under "Driftsforstyrrelser/reparation" under "Beboere") eller pr. e-mail: servicetonder@salus-bolig.dk


Ejendomsfunktionær:

Anders Chr. Mogensen
 

Afdelingsinspektør:

Vagn Reggelsen
Nørremarksvej 18A, tlf.: 7472 3219
Daglig træffetid: kl. 10-12, dog ikke onsdag, torsdag tillige kl. 15-17 (dog bedst efter aftale).

Ved uopsættelige skader/fejl udenfor servicemedarbejderen træffetid, som IKKE kan vente med at blive udbedret til næstkommende hverdag, kan administrationen, Nørremarksvej 18A, kontaktes i ekspeditionstiden på tlf.: 7472 3219.


Ellers ring på vagttelefonen/Falck tlf.: 7345 6499
ved akutte problemer, som f.eks. ledningsbrud og lignende.