Gildesal

Som beboer i afdelingen har man mulighed for at leje gildesalen, som er beliggende Blegen 11.

Der er plads til ca. 50 personer i gildesalen.

Henvendelse om leje af gildesalen skal ske til afdelingsbestyrelsen.