Målsætning

Formål

Tønder Andelsboligforenings formål er, at opføre og administrere beboelsesejendomme.

 

Vision

Det er Tønder Andelsboligforening, der løser lokalsamfundets lejeboligopgaver.

 

Målsætning:

 • Vi vil skabe fremtidens lejeboliger.
 • Vi vil sikre en velfungerende administration hvor orden, præcision, kvalitet og service er en selvfølge.
 • Vi vil gennem en effektiv økonomisk styring sikre TAB's fortsatte positive udvikling.
 • Vi vil ved langsigtet planlægning sikre vedligehold og renovering af TAB's boliger, så de lever op til tidens krav.
 • Vi vil gøre beboerservice til et varemærke for Tønder Andelsboligforening.

 

Målsætning for boligen

Vi vil skabe fremtidens lejebolig.

Derfor er vores mål

 • at når den almene boligmasse skal udvides i lokalsamfundet, så er det TAB der bygger.
 • at alle TAB's boliger lever op til tidens krav til bokvalitet.
 • at der i TAB formuleres en miljøpolitik, der virker adfærdsregulerende på forbrug af energi og vand samt affaldshåndtering.
 • at der aktivt arbejdes med forbedring af boligmiljøet i TAB's afdelinger, herunder forbedring af det sociale liv, friarealer, trafiksanering, kunstnerisk udsmykning m.v.

 

Målsætning for administration

Vi vil sikre en velfungerende administration hvor orden, præcision, kvalitet og service er en selvfølge.

Derfor er vores mål

 • at TAB opleves som en professionel samarbejdspartner som bruges af lokalsamfundet som boligadministrator og rådgiver i boligspørgsmål.
 • at TAB's administration i alle dispositioner er såvel kvalitetsbevidste som omkostningsbevidste.
 • at TAB til stadighed har et veluddannet og motiveret personale der understøtter foreningens udvikling i positiv retning.
 • at alle TAB's forretningsgange er kendte og dokumenterede og løbende forbedres.
 • at TAB løbende moderniserer de administrative hjælpemidler for at kunne frigøre ressourcer fra mere rutineprægede opgaver til beboerservice.
 • at TAB's administration lever op til de fastsatte servicemål.
 • at øge tilgængeligheden.

 

Målsætninger for økonomi

Vi vil gennem en effektiv økonomisk styring sikre TAB's fortsatte positive udvikling.

Derfor er vores mål

 • at der hvert år udarbejdes en holdbar budgettering for hovedforening og afdelinger, der ikke giver overraskende underskud.
 • at der hvert kvartal følges op på hovedforeningens budget.
 • at der hvert kvartal følges op på afdelingens budgetter og at afdelingsbestyrelserne understøttes og anspores til en økonomisk planlægning, der sikrer en jævn udvikling i huslejen.
 • at der til stadighed er en motiveret anvendelsesplan for TAB's trækningsretsmidler, der sikrer dem anvendt, hvor de gør mest gavn.
 • at TAB's likvide midler anbringes med størst mulig afkast og med mindst mulig risiko.

 

Målsætning for teknik

Vi vil ved langsigtet planlægning sikre vedligehold og renovering af TAB's boliger, så de lever op til tidens krav.

Derfor er vores mål

 • at vores 10 års planlægning hvert år indeholder samtlige vedligeholdelsesaktiviteter for det kommende år.
 • at der udarbejdes en plan for kommende renoveringsprojekter, som kan skabe overblik og beslutningsgrundlag for afdelingsbestyrelserne og beboerne.
 • at der er råderetskataloger i alle afdelinger, der sikrer beboerne størst mulig råderet over såvel deres boliger som de nære omgivelser.
 • at kvalitetssikre bygge- og renoveringsprojekter, såvel hvad angår byggeriets kvalitet som den administrative proces.
 • at oparbejde et arkiv med byggevejledninger og udbudsmateriale, der kan genbruges.
 • at vore eksterne leverandører til enhver tid lever op til den ønskede pris, kvalitet og leveringsevne.

 

Målsætning for service

Vi vil gøre beboerservice til et varemærke for Tønder Andelsboligforening

Derfor er vores mål

 • at der opstilles klare og målbare servicemål for leveringsevne, kvalitet samt medlemstilfredshed og at der følges op på målopfyldelse.
 • at der arbejdes for at minimere misforståelser mellem bestyrelse, administration og beboer.
 • at vi har en velfungerende gårdmandsordning, der effektivt vedligeholder afdelingernes friarealer samt løser de daglige beboerserviceopgaver.